Lỗi máy in canon LBP6650


Lỗi máy in Canon LBP6650dn | Prints Canon i-SENSYS LBP6650dn Error Codes 


 • Error code E000 0000 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:Temperature rise error
 • Remedy:

1) Reconnect the connector on the Engine Controller PCB.

2) Turn OFF the power supply switch, and remove the Fixing Assembly. Measure the resistance value between the connector (FSRTH) at the Fixing Assembly side and grounding. If the resistance value is not between 368k ohm and 512k ohm (normal temperature), replace the Fixing Assembly.

3) If the connector at the Fixing Assembly side does not have induction while the assembly is removed, replace the assembly

4) Replace the Engine Controller PCB.


 • Error code E001 0000 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:High temperature error 1
 • Remedy:

1) Reconnect the connector on the Engine Controller PCB.

2) Turn OFF the power supply switch, and remove the Fixing Assembly. Measure the resistance value between the connector (FSRTH) at the Fixing Assembly side and grounding. If the resistance value is 1k ohm or lower, replace the Fixing Assembly.

3) Replace the Engine Controller PCB.


 • Error code E003 0000 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:Low temperature error 1
 • Remedy:

1) Reconnect the connector on the Engine Controller PCB.

2) Turn OFF the power supply switch, and remove the Fixing Assembly. Measure the resistance value between the connector (FSRTH) at the Fixing Assembly side and grounding. If the resistance value is not between 368k ohm and 512k ohm (normal temperature), replace the Fixing Assembly.

3) If there is no induction between the connector (ACN) at the Fixing Assembly side and the connector (ACH) while the assembly is removed, replace the assembly

4) Replace the Engine Controller PCB.


 • Error code E004 0000 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:Drive circuit unit error
 • Remedy:

1) Reconnect the connector on the Engine Controller PCB.

2) Check the source of power supply for the printer. When using the power supply from the power generator and the like, improve the source of power supply. Note: If the frequency of power supply is not the specified range (40Hz to 70Hz), the fixing temperature control is not executed normally, so this might cause the damage.

3) Replace the Engine Controller PCB.

loi-may-in-canon

error code canon 6650

 • Error code E014 0000 Prints Canon LBP6650dn

 • Description:Main Motor malfunction
 • Remedy:

1) Reconnect the connector on the Main Motor.

2) Replace the Main Motor.


 • Error code E06F 0068 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:EEPROM access failure
 • Remedy:1) Replace the EEPROM.


 • Error code E100 0000 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:Optical Unit malfunction
 • Remedy:

1) Reconnect the connector on the Laser Scanner Unit.

2) Replace the Laser Scanner Unit.


 • Error code E602 0002 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:Bootable load failure A Bootable CD was not contained. A Bootable CD was damaged
 • Remedy:

1) Burn the Bootable CD again.


 • Erro code E604 0000 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:Lack of memory capacity               
 • Remedy:

1) Check the memory capacity inserted to each slot.


 • Code E730 100A Prints Canon LBP6650dn
 • Description:Printer service call
 • Remedy:Printer service call


 • Error code E733 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:Engine communication error
 • Remedy:

1) Turn OFF and then ON the power.

2) Replace the Engine Controller PCB.


 • Error code E744 1000 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:Mismatch of the series or model of the firmware sent at the time of downloading.
 • Remedy:

1) Check the supported series or model of the firmware, and burn the correct series or model of firmware.


 • Error code E760 0000 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:CPU exception occurred
 • Remedy:

1) Turn on the power again.


 • Error code E805 0000 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:Fan malfunction
 • Remedy:1) Reconnect the connector on the Relay PCB. 2) Replace the Main Fan.


 • Error code E808 0001 Prints Canon LBP6650dn
 • Description:Low voltage malfunction
 • Remedy:

1) Reconnect the connector on the Engine Controller PCB.

2) Replace the Engine Controller PCB.

sua-may-in-hai-duong

error code Canon 6650dn

Bản google dịch - bạn tham khảo 


 • Lỗi E000 0000 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Lỗi tăng nhiệt độ
 • Biện pháp khắc phục:

1) Kết nối lại đầu nối trên PCB Bộ điều khiển động cơ.

2) TẮT công tắc nguồn điện và tháo Lắp ráp cố định. Đo giá trị điện trở giữa đầu nối (FSRTH) ở phía Lắp ráp cố định và tiếp đất. Nếu giá trị điện trở không nằm trong khoảng từ 368k ohm đến 512k ohm (nhiệt độ bình thường), hãy thay thế cụm cố định.

3) Nếu đầu nối ở phía Lắp ráp sửa chữa không có cảm ứng trong khi tháo cụm, hãy thay thế cụm 4) Thay PCB Bộ điều khiển động cơ.


 • Lỗi E001 0000 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Nhiệt độ cao lỗi 1
 • Biện pháp khắc phục:

1) Kết nối lại đầu nối trên PCB Bộ điều khiển động cơ.

2) TẮT công tắc nguồn điện và tháo Lắp ráp cố định. Đo giá trị điện trở giữa đầu nối (FSRTH) ở phía Lắp ráp cố định và tiếp đất. Nếu giá trị điện trở là 1k ohm hoặc thấp hơn, hãy thay thế cụm cố định.

3) Thay thế PCB Bộ điều khiển động cơ.

loi-may-in-canon-6650

lỗi máy in canon 6650

 • Lỗi E003 0000 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Nhiệt độ thấp lỗi 1
 • Biện pháp khắc phục:

1) Kết nối lại đầu nối trên PCB Bộ điều khiển động cơ.

2) TẮT công tắc nguồn điện và tháo Lắp ráp cố định. Đo giá trị điện trở giữa đầu nối (FSRTH) ở phía Lắp ráp cố định và tiếp đất. Nếu giá trị điện trở không nằm trong khoảng từ 368k ohm đến 512k ohm (nhiệt độ bình thường), hãy thay thế cụm cố định.

3) Nếu không có cảm ứng giữa đầu nối (ACN) ở phía Lắp ráp sửa chữa và đầu nối (ACH) trong khi tháo cụm, hãy thay thế cụm

4) Thay thế PCB Bộ điều khiển động cơ.


 • Lỗi E004 0000 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Ổ đĩa mạch lỗi đơn vị
 • Biện pháp khắc phục:

1) Kết nối lại đầu nối trên PCB Bộ điều khiển động cơ.

2) Kiểm tra nguồn cấp điện cho máy in. Khi sử dụng nguồn điện từ máy phát điện và các loại tương tự, hãy cải thiện nguồn cung cấp điện. Lưu ý: Nếu tần số của nguồn điện không phải là phạm vi được chỉ định (40Hz đến 70Hz), điều khiển nhiệt độ cố định sẽ không được thực hiện bình thường, vì vậy điều này có thể gây ra hư hỏng.

3) Thay thế PCB Bộ điều khiển động cơ.

 

 • Lỗi E014 0000 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Sự cố động cơ chính
 • Biện pháp khắc phục:

1) Kết nối lại đầu nối trên Động cơ chính.

2) Thay thế động cơ chính.


 • Lỗi E06F 0068 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Lỗi truy cập EEPROM
 • Biện pháp khắc phục:

1) Thay thế EEPROM.


 • Lỗi E100 0000 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Sự cố đơn vị quang học
 • Biện pháp khắc phục:

1) Kết nối lại đầu nối trên Thiết bị Máy quét Laser.

2) Thay thế Thiết bị Máy quét Laser.

loi-may-in-canon-6650-dn

lỗi máy in canon

 • Lỗi E602 0002 máy in Canon LBP6650dn

 • Sự miêu tả:Lỗi tải có thể khởi động Không chứa CD có thể khởi động. Đĩa CD có thể khởi động đã bị hỏng
 • Biện pháp khắc phục:

1) Ghi lại đĩa CD có thể khởi động.


 • Mã số:E604 0000 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Thiếu dung lượng bộ nhớ
 • Biện pháp khắc phục:1) Kiểm tra dung lượng bộ nhớ được lắp vào mỗi khe.


 • Lỗi E730 100A máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Cuộc gọi dịch vụ máy in
 • Biện pháp khắc phục:Cuộc gọi dịch vụ máy in


 • Lỗi E733 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Lỗi giao tiếp động cơ
 • Biện pháp khắc phục:

1) TẮT rồi BẬT nguồn.

2) Thay thế PCB Bộ điều khiển động cơ.

 • Lỗi E744 1000 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Không khớp với sê-ri hoặc kiểu chương trình cơ sở được gửi tại thời điểm tải xuống.
 • Biện pháp khắc phục:

1) Kiểm tra sê-ri hoặc kiểu chương trình cơ sở được hỗ trợ và ghi dòng hoặc kiểu chương trình cơ sở chính xác.

 • Lỗi E760 0000 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Đã xảy ra ngoại lệ CPU
 • Biện pháp khắc phục:

1) Bật lại nguồn.

canh-bao-loi-may-in-canon

lỗi máy canon 6650dn

 • Lỗi E805 0000 máy in Canon LBP6650dn

 • Sự miêu tả:Quạt trục trặc
 • Biện pháp khắc phục:

1) Kết nối lại đầu nối trên PCB Relay.

2) Thay thế Quạt chính.

 • Lỗi E808 0001 máy in Canon LBP6650dn
 • Sự miêu tả:Sự cố điện áp thấp
 • Biện pháp khắc phục:

1) Kết nối lại đầu nối trên PCB Bộ điều khiển động cơ.

2) Thay thế PCB Bộ điều khiển động cơ.

sua-may-in-hai-duong

dịch vụ sửa máy in Hải Dương

ban-may-in-cu-hai-duong-12 

sửa máy in Hải Dương

may-in-cu-canon-hai-duong

máy in cũ Hải Dương


Đổ mực máy in - Sửa máy in - Máy khoan pin -  Máy in cũ - Vật tư máy in - Reset máy in HP

*******************************************************************************

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật - reset máy in: tại đây

*******************************************************************************

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN

 “MUA BÁN - SỬA CHỮA MÁY IN - MÁY - KHOAN BẮT VÍT PIN TẠI HẢI DƯƠNG”

Địa chỉ: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3891 366 -  Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)

Website: http://suamayinhaiduong.net/ 

Tags: may in hai duongsua may in hai duongdo muc in hai duongmay in cu hai duongsua may chieu hai duong, may chieu hai duongsua may in uy tin hai duong,sua may in chuyen nghiep hai duong, sua may photo hai duong, sua may in hai duong, do muc in chat luong cao hai duong, do muc may in hai duong, do muc may in tai hai duong, do muc in hai duong   

len-tren 


Tìm Sản Phẩm
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Nhận tin mới
Bạn biết đến dịch vụ chúng tôi thông qua
Bạn bè
Tìm kiếm trên internet
Quen biết
Khác

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Trong ngày: 131
Trong tuần: 453
Lượt truy cập: 996961
  hp1010máy in hải dương máy in sửa máy in đổ mực inmáy in cũ máy in Hải Dương máy in đảo mặt máy in cũ máy in canon3300 máy in canon6300 máy in hp401d Hải Dươnghp2055d máy inhp2055d máy in hải dương bán máy in hộp mực 2055d đổ mực 2055d đổ mực in hải dươngmáy in canon canon 6300dn máy in 6300dn máy in cũ hải dương máy in canon hộp mực 6300dnmáy in cũ canon canon3018 máy in hải dương máy in cũ máy in canon3108trục từ trục từ canon trục từ hp trục từ máy inbochiamayinbộ chia 4 cổng bộ chia máy in 4 cổng bộ chia máy inmáy in hpm135w hpm135w Hải Dương máy in đa năng sửa chữaneverstop hp mucinhp1000w mucdoneverstopđiều khển máy chiếu điều khiển đa năng máy chiếu khien da nang dieu khien may chieu hai duongmực đổ hp1000w mực đổ hp neverstop mực đổ hải dương đổ mực hpcanon6670 mayincanon máy in canon hải dương đổ mực canonreset samsung reset máy in reset máy in samsung. samsungcanon đa năng canon D520 Hp1212nfxerox p225 máy in cũ p225 xerox p225Canon 6200d máy in canon máy in cũ canon 6200d tại Hải Dươngmực đổ hp107 mực hp hải dươngmáy in hp403dw máy in hải dương hp403dw hp m403dwHộp mực máy 3300 hộp mực hải dương canon 3300 hải dươngHộp mực canon 6200 canon 6200 hộp mực incanon 6200máy in canon máy in canon 3310chíp mực hpm348 chíp mực hpm436 chip hpm436 hpm438chip drum hp436 chíp trống hp436 chip drum hp438máy in cũ hải dương máy a3 hải dương hp706canon 2900sửa máy inmáy in tại Hải Dươngsửa máy in 2900đổ mực in 2900Hải Dươngđổ mực in Hải Dươnglỗi máy in hpm436hp m436error C3-14141máy in hphải dươnglỗi c3-14141 hp436

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN ĐC: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương. Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)
1
Bạn cần hỗ trợ?