Phần mềm reset máy in
Máy in SCX/CLX/SF MFUphiên bản version Các phiên bản phù hợpGiá
SCX-3200/3205/32073.xx.01.0703, 05, 06, 07
 3.xx.01.0807, 08
 3.xx.01.0908, 09
 3.xx.01.1008, 09, 10
 3.xx.01.13 (crum)13
SCX-3205W3.00.xx.11 (crum)00, 01
 3.04.xx.0103
 3.04.xx.03 (sn/crum)05, 08, 11
SCX-3400/3405/34073.xx.01.10 (crum)01.06, 01.08, 01.10
 3.xx.01.11 (crum)01.11
 3.xx.01.12 (crum)01.12
 3.xx.01.18 (crum)01.18
 3.xx.01.19 (crum)01.19
SCX-3405W3.xx.01.10 (crum)01.06, 01.08, 01.10
 3.xx.01.13 (crum)01.11, 01.12, 01.13
 3.xx.01.17 (crum)01.17
 3.xx.01.18 (crum)01.18
 3.xx.01.19 (crum)01.19
SCX-3400F/3405F3.xx.01.10 (crum)01.06, 01.08, 01.10
 3.xx.01.12 (crum)01.11, 01.12
 3.xx.01.17 (crum)01.17
 3.xx.01.18 (crum)01.18
 3.xx.01.19 (crum)01.19
SCX-3405FW3.xx.01.10 (crum)01.06, 01.08, 01.10
 3.xx.01.13 (crum)01.11, 01.12, 01.13
 3.xx.01.17 (crum)01.17
 3.xx.01.18 (crum)01.18
 3.xx.01.19 (crum)01.19
SCX-43001.1313
 1.1616
 1.1818
 1.2121, 22
 1.2323
 1.2525, 27
SCX-46002.xx.00.9996, 97, 98, 99
 2.xx.01.0100, 01
 2.xx.01.02 (crum)02
SCX-4623F2.xx.00.9996, 97, 98, 99
 2.xx.01.0100, 01
 2.xx.01.02 (crum)02
SCX-4623FN2.xx.00.9996, 97, 98, 99
 2.xx.01.0099, 00
SCX-4650N3.xx.01.07 (crum)01.04, 01.07
 3.xx.01.12 (crum)01.11, 01.12
 3.xx.01.14 (crum)01.14
 3.xx.01.16 (crum)01.15, 01.16
 3.xx.01.19 (crum)01.19
 3.xx.01.2201.22
 3.xx.01.28 (sn/crum)01.24, 01.26, 01.28
SCX-4655F3.xx.01.12 (crum)01.04, 01.07, 01.11, 01.12
SCX-4655FN3.xx.01.07 (crum)01.04, 01.06, 01.07
 3.xx.01.12 (crum)01.11, 01.12
 3.xx.01.14 (crum)01.14
 3.xx.01.16 (crum)01.16
 3.xx.01.19 (crum)01.19
 3.xx.01.22 (sn/crum)01.22
SCX-4705ND3.xx.01.18 (crum)09, 18
SCX-4724/7/8/9 FD/FW3.xx.01.0701.05, 01.07
 3.xx.01.13 (crum)01.12, 01.13
 3.xx.01.14 (crum)01.14
 3.xx.01.18 (crum)01.18
 3.xx.01.19 (crum)01.19
SCX-4824FN1.xx.94.3694.36
 1.xx.00.3421, 30, 32, 34, 36
 1.xx.00.4141
 1.xx.00.4543, 44, 45
 1.xx.00.4747
SCX-4825FN2.xx.00.95 (crum)93, 95
SCX-4828FN1.xx.00.4544, 45
 1.xx.00.47 (sn/crum)47
SCX-4833FD2.xx.01.1505, 10, 11, 13, 15
 2.xx.01.20 (crum)18, 20
 2.xx.01.26 (crum)23, 26
 2.xx.01.29 (crum)27, 29
 2.xx.01.33 (crum)33
SCX-4833FR2.xx.01.0605, 06
 2.xx.01.12 (crum)09, 12
 2.xx.01.14 (crum)14
 2.xx.01.20 (crum)17, 20
 2.xx.01.22 (crum)22
 2.xx.01.25 (crum)25
SCX-5635FN2.xx.01.28 (sn/crum)16, 19, 24, 28
SCX-5637FR2.xx.01.1814, 15, 18
 2.xx.01.38 (crum)23, 30, 33, 35, 38
 2.xx.01.44 (sn/crum)44
CLX-3170/31751.xx.01.6452, 57, 58, 64
CLX-3170/3175 N/FN1.xx.01.6452, 57, 58, 64
CLX-3180/31851.xx.01.3622, 26, 35, 36
 1.xx.01.4343
 1.xx.01.46 (sn/crum)forty six
CLX-3180/3185 N/FN/W1.xx.01.4335, 36, 43
 1.xx.01.46 (sn/crum)forty six
CLX-3300/2/3/4/53.00.01.12 (sn/crum)01.04, 01.10, 01.11, 01.12
 3.00.01.21 (crum)01.14, 01.15, 01.18, 01.20, 01.21
CLX-3305W/3307W3.00.01.12 (sn/crum)01.04, 01.10, 01.11, 01.12
 3.00.01.21 (crum)01.14, 01.15, 01.18, 01.20, 01.21
CLX-3303/5/7 FN/FW3.00.01.21 (crum)01.04, 01.10, 01.11, 01.12, 01.14, 01.15, 01.18, 01.20, 01.21
CLX-4195FN4.xx.01.30 (crum)21, 30
SF-760P3.xx.01.09 (sn/crum)09
 3.xx.01.1910, 13, 18, 19
ML/CLP PrintersFIX version of the firmware in the generatorSuitable for versionsGiá
ML-1640/16451.xx.00.8369, 73, 75, 78, 83, 84
 1.xx.00.9391, 93
 1.xx.00.9696
ML-1660/1665/16671.xx.00.3430, 34
 1.xx.00.3535
ML-16611.xx.00.3535
 1.xx.00.3636
ML-1670/1675/16771.xx.00.0404
 1.xx.00.0707
 1.xx.00.08 (crum)08
 1.xx.00.1111
ML-1671/16761.03.00.0704, 07
 1.03.00.11 (sn/crum)11
ML-1860/1865/18671.xx.00.1818
 1.xx.00.1919
 1.xx.00.2424
 1.xx.00.25 (crum)25
 1.xx.00.2828
ML-1861/18661.03.00.25 (crum)19, 25
ML-1865W3.xx.01.0603, 05, 06
 3.xx.01.10 (crum)ten
ML-1910/19151.xx.00.8377, 82, 83
 1.xx.00.86 (sn/crum)eighty six
ML-2160/2165/2167/21681.xx.01.05 (crum)01.05
 1.xx.01.08 (crum)01.08
 1.xx.01.1101.11
 1.xx.01.1201.12
ML-2165W/2168W3.xx.01.06 (crum)01.05, 01.06
 3.xx.01.10 (crum)01.10
 3.xx.01.13 (crum)01.13
 3.xx.01.14 (crum)01.14
 3.xx.01.15 (crum)01.15
ML-21641.01.01.0901.09
 1.01.01.1201.12
ML-2240/22451.xx.00.9669, 73, 75, 78, 83, 84, 91, 93, 96
ML-2520/25251.xx.00.8484
 1.xx.00.8585
ML-2540/2540R1.xx.00.18 (crum)14, 18
 1.xx.00.24 (crum)22, 24
ML-2580/2580N1.xx.00.8863, 81, 83, 84, 88
ML-2850/2851 D/ND1.03.00.4743, 44, 45, 46 and 47
ML-2950/2955ND/DW3.xx.01.09 (crum)6, 7, 8, 9
 3.xx.01.11 (sn/crum)10, 11
 3.xx.01.14 (crum)14
ML-33002.00.01.03 (sn/crum)03
ML-3310D2.xx.01.2523, 24, 25
 2.xx.01.33 (crum)27, 29, 33
 2.xx.01.38 (crum)38
ML-3310ND2.xx.01.3023, 28, 30
 2.xx.01.36 (crum)32, 36
 2.xx.01.42 (crum)40, 42
 2.xx.01.44 (crum)44
 2.xx.01.45 (sn/crum)45
ML-3710D2.xx.01.2725, 27
 2.xx.01.35 (crum)29, 30, 35
 2.xx.01.44 (crum)39, 44
ML-3710ND2.xx.01.3030
 2.xx.01.36 (crum)32, 36
 2.xx.01.43 (crum)43
 2.xx.01.46 (sn/crum)forty six
 2.xx.01.47 (sn/crum)47
ML-3750ND2.xx.01.17 (sn/crum)all to 17
 2.xx.01.22 (sn/crum)22
 2.xx.01.29 (sn/crum)29
ML-5510/6510 N/ND2.00.01.19 (sn/crum)19
CLP-310/3151.xx.01.2318
 1.xx.11.6723
CLP-310N/315N1.xx.01.2323
 1.xx.11.6752, 53, 54, 62, 66, 67
CLP-320/3251.xx.01.1919
 1.xx.01.4326, 30, 34, 36, 38, 41, 43
 1.xx.01.46forty six
CLP-320/325 N / W1.xx.01.4636, 38, 41, 43, 46
CLP-360/3653.00.01.11 (sn/crum)01.04, 01.09, 01.10, 01.11
 3.00.01.14 (crum)01.12, 01.13, 01.14
CLP-360W/365W3.00.01.11 (sn/crum)01.10, 01.11
 3.00.01.14 (crum)01.12, 01.13, 01.14
CLP-415 N/NW4.xx.01.41 (crum)19, 21, 25, 41
 4.xx.01.48 (sn/crum)48
CLP-620ND2.00.01.4545
 2.00.01.51 (sn/crum)51
 2.00.01.55 (sn/crum)54, 55
SL-M XpressFIX version of the firmware in the generatorSuitable for versions
SL-M20203.xx.01.24 (sn/crum)01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 24
SL-M2020W3.xx.01.23 (sn/crum)01, 02, 03, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 23
SL-M2022/2022W3.xx.01.11 (crum)02, 04, 06, 08, 09, 10, 11
SL-M2070/2070W3.xx.01.16 (crum)04, 06, 08, 12, 15, 16
 3.xx.01.20 (crum)17, 20
 3.xx.01.22 (crum)22
 3.xx.01.37 (sn/crum)all versions
 3.xx.01.37_v2 (sn/crum)all versions
SL-M2070F/2070FW3.xx.01.16 (crum)04, 06, 08, 12, 15, 16
 3.xx.01.20 (crum)17, 20
 3.xx.01.37 (sn/crum)all versions
SL-M2620/5 D/ND/DW3.xx.01.12 (crum)04, 09, 12
 3.xx.01.13 (crum)13
 3.xx.01.18 (crum)18
 3.xx.01.25 (crum)20, 23, 25
 3.xx.01.33 (sn/crum)31, 32, 33
 3.xx.01.35 (sn/crum)35
SL-M2820/5 D/ND/DW3.xx.01.12 (crum)04, 09, 12
 3.xx.01.13 (crum)13
 3.xx.01.18 (crum)18
 3.xx.01.25 (crum)20, 23, 25
 3.xx.01.33 (sn/crum)31, 32, 33
 3.xx.01.35 (sn/crum)35
SL-M2670/5 F/FN/HN3.xx.01.27 (crum)12, 13, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30
 3.xx.01.30 (sn/crum)29, 30
 3.xx.01.33 (sn/crum)31, 33
 3.xx.01.34 (sn/crum)34
 3.xx.01.38 (sn/crum)38
 3.xx.01.40 (sn/crum)40
SL-M2830/5 DW3.xx.01.10 (sn/crum)4, 8, 9, 10
 3.xx.01.13 (sn/crum)12, 13
SL-M2870/5 FD/FW3.xx.01.27 (crum)12, 13, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30
 3.xx.01.30 (sn/crum)29, 30
 3.xx.01.33 (sn/crum)31, 33
 3.xx.01.34 (sn/crum)34
 3.xx.01.38 (sn/crum)38
 3.xx.01.40 (sn/crum)40
SL-M2870/5 N/ND/DW3.xx.01.30 (sn/crum)12, 13, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 38
SL-M2880/5 FW3.xx.01.06 (sn/crum)01, 02, 04, 06, 08
 3.xx.01.10 (sn/crum)08, 10
 3.xx.01.13 (sn/crum)13
 3.xx.01.16 (sn/crum)16
 3.xx.01.17 (sn/crum)17, 18
SL-M3320/5 ND4.xx.01.29 (crum)01, 02, 13, 14, 18, 26, 29
 4.xx.01.35 (sn/crum)31, 51.31, 33, 34, 35
 4.xx.02.10 (sn/crum)2.09, 2.10
 4.xx.02.14 (sn/crum)2.14
 4.xx.02.17 (sn/crum)2.17
 4.xx.02.19 (sn/crum)2.19
SL-M3370/5 FD4.xx.01.16 (crum)04, 12, 14, 15, 16
 4.xx.01.19 (crum)19
 4.xx.01.25 (crum)25
 4.xx.01.27 (crum)27
 4.xx.01.28 (sn/crum)28, 51.28
 4.xx.01.30 (sn/crum)30
 4.xx.01.32 (sn/crum)32
 4.xx.02.09 (sn/crum)2.07, 2.09
 4.xx.02.13 (sn/crum)2.13
 4.xx.02.18 (sn/crum)2.18
SL-M3820/5 D/ND/DW4.xx.01.18 (crum)01, 02, 13, 14, 18
 4.xx.01.29 (crum)26, 29
 4.xx.01.35 (sn/crum)31, 51.31, 33, 34, 35
 4.xx.02.10 (sn/crum)2.09, 2.10
 4.xx.02.14 (sn/crum)2.14
 4.xx.02.17 (sn/crum)2.17
 4.xx.02.19 (sn/crum)2.19
SL-M3870/5 W/FD/FW4.xx.01.16 (crum)04, 12, 14, 15, 16
 4.xx.01.19 (crum)19
 4.xx.01.25 (crum)25
 4.xx.01.27 (crum)27
 4.xx.01.28 (sn/crum)28, 51.28
 4.xx.01.30 (sn/crum)30
 4.xx.01.32 (sn/crum)32
 4.xx.02.09 (sn/crum)2.07, 2.09
 4.xx.02.13 (sn/crum)2.13
 4.xx.02.18 (sn/crum)2.18
SL-M4020/5 ND4.xx.01.18 (crum)01, 02, 13, 14, 18
 4.xx.01.29 (crum)26, 29
 4.xx.01.35 (sn/crum)31, 51.31, 33, 34, 35
 4.xx.02.10 (sn/crum)2.09, 2.10
 4.xx.02.14 (sn/crum)2.14
 4.xx.02.17 (sn/crum)2.17
 4.xx.02.19 (sn/crum)2.18, 2.19
SL-M4070/5 FD/FR4.xx.01.16 (crum)04, 12, 14, 15, 16
 4.xx.01.19 (crum)19
 4.xx.01.25 (crum)25
 4.xx.01.27 (crum)27
 4.xx.01.28 (sn/crum)28, 51.28
 4.xx.01.30 (sn/crum)30
 4.xx.01.32 (sn/crum)32
 4.xx.02.09 (sn/crum)2.07, 2.09
 4.xx.02.13 (sn/crum)2.13
 4.xx.02.18 (sn/crum)2.18
SL-C430/C430W3.xx.01.15 (sn/crum)06, 08, 09, 12, 13, 14, 15
SL-C480/C480W/FW/FN3.xx.01.20 (sn/crum)06, 07, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 20
Xerox (MFU)FIX version of the firmware in the generatorSuitable for versions
WC-3025 BI/V_BI3.50.01.15 (sn/crum)05, 08, 10, 15, 02.00, 03.02, 03.06
 3.50.21.03 (sn/crum)21.03
WC-3025 NI/V_NI/DN/DNI3.50.01.15 (sn/crum)05, 08, 08.01, 10, 15, 02.01, 02.02, 02.10, 03.01, 03.06
 3.50.21.03 (sn/crum)21.03
WC-32102.50.xx.9995, 98, 99, 100, 101, 105
WC-3215 NI3.50.01.08 (sn/crum)3.50.01.06, 3.50.01.08, 3.50.01.08.01, 3.50.01.10, 3.50.02.00, 3.50.03.01
WC-32202.50.xx.9995, 98, 99, 100, 101, 105
WC-3225 DN/DNI3.50.01.08 (sn/crum)3.50.01.06, 3.50.01.08, 3.50.01.08.01, 3.50.01.10, 3.50.02.00, 3.50.03.01
WC-33152.50.00.85 (sn/crum)2.50.00.85, 2.50.01.06, 2.50.02.00, 2.50.03.07, 2.50.03.25, 2.50.03.26, 2.50.06.00
WC-33252.50.00.87 (sn/crum)2.50.00.87, 2.50.01.06, 2.50.02.01, 2.50.02.05, 2.50.02.06, 2.50.03.05, 2.50.03.23, 2.50.04.00, 2.50.04.01, 2.50.06.01, 2.50.07.00
WC-333560.006.06.000 (sn/crum)60.001.01,000, 60.002.01,000, 60.003.05,000, 60.04.00.000, 60.005.000.000, 60.006.03,000, 60.006.06,000
WC-334560.006.06.000 (sn/crum)60.001.01,000, 60.002.01,000, 60.003.05,000, 60.04.00.000, 60.005.000.000, 60.006.03,000, 60.006.06,000
WC-355025,001.02,000 won25,001.02,000 won
 25,002.04.00125,002,0401, 25,003.03,000 VND
 25.002.04.001 (9 digits)25,002,0401, 25,003.03,000 VND
B20585.000.58.000 (sn/crum)850,54,000, 850,58,000 VND
B21588.000.58.000 (sn/crum)88,000,54,000, 88,000,57,000, 88,000,58,000, 88,000,60,000 won
 88.000.60.000 (sn/crum)88,000,60,000 won
Xerox (Printers)FIX version of the firmware in the generatorSuitable for versions
Phaser 30203.50.01.08 (sn/crum)05, 08, 10, 02.01
 3.50.21.03 (sn/crum)21.03
Phaser 3052 NI3.50.01.08 (sn/crum)05, 08
 3.50.01.11 (sn/crum)11. 02.01
Phaser 31401.50.00.7363, 65, 73
Phaser 31551.50.00.4640, 46
Phaser 31601.01.00.6262, 63
Phaser 3250 D/ND1.70.02.4324, 34, 41, 42, 43, 48, 49
Phaser 3260 DI/DNI3.50.01.08 (sn/crum)05, 08
 3.50.01.11 (sn/crum)11. 02.01
Phaser 33202.50.00.86 (sn/crum)2.50.00.86, 2.50.01.05, 2.50.02.01, 2.50.03.02, 2.50.04.00, 2.50.06.01
Phaser 333061.004.04.000 (sn/crum)61,001.01,000, 61,002.01,000, 61,003,00.000, 61,004,04000 VND
B21080.000.58.000 (sn/crum)800,54,000, 800,58,000 VND
Dell (Printers/MFU)FIX version of the firmware in the generatorSuitable for versionsGiá
Dell-11301.70.00.73 (crum)seventy three
Dell-1130N1.70.02.72 (crum)72
Dell-11332.70.00.87 (crum)eighty seven
Dell-1135N2.70.00.89 (crum)89
HP (Printers/MFU)FIX version of the firmware in the generatorSuitable for versionsGiá
HP Laser 107A/107R3.82.01.01 (sn/crum)3.82.01.01
 3.82.01.08 (sn/crum)3.82.01.02, 3.82.01.08
HP Laser 107W/107WR3.82.01.02 (sn/crum)3.82.01.01, 3.82.01.02
 3.82.01.08 (sn/crum)3.82.01.08
HP Laser 408DN4.00.01.21 (sn/crum)4.00.01.19, 4.00.01.20, 4.00.01.21
HP Laser MFP 135A/135R3.82.01.02 (sn/crum)3.82.01.01, 3.82.01.02
 3.82.01.10 (sn/crum)3.82.01.04, 3.82.01.07, 3.82.01.10
 3.82.01.11 (sn/crum)3.82.01.11
HP Laser MFP 135W/135WR3.82.01.02 (sn/crum)3.82.01.01, 3.82.01.02
 3.82.01.10 (sn/crum)3.82.01.04, 3.82.01.07, 3.82.01.10
 3.82.01.11 (sn/crum)3.82.01.11
HP Laser MFP 137FNW3.82.01.02 (sn/crum)3.82.01.01, 3.82.01.02, 3.82.01.04, 3.82.01.07, 3.82.01.10, 3.82.01.11
HP Laser MFP 432FDN4.00.01.20 (sn/crum)4.00.01.19, 4.00.01.20
HP ColorLaser 150A3.82.01.08 (sn/crum)3.82.01.01, 3.82.01.02, 3.82.01.08
HP ColorLaser 150NW3.82.01.08 (sn/crum)3.82.01.01, 3.82.01.02, 3.82.01.08
HP ColorLaser MFP 178NW3.82.01.07 (sn/crum)3.82.01.02, 3.82.01.06, 3.82.01.07, 3.82.01.08
HP ColorLaser MFP 179FNW3.82.01.07 (sn/crum)3.82.01.02, 3.82.01.06, 3.82.01.07, 3.82.01.08

Tìm Sản Phẩm
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Nhận tin mới
Bạn biết đến dịch vụ chúng tôi thông qua
Bạn bè
Tìm kiếm trên internet
Quen biết
Khác

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Trong ngày: 113
Trong tuần: 476
Lượt truy cập: 1262353
  hp1010máy in hải dương máy in sửa máy in đổ mực inmáy in cũ máy in Hải Dương máy in đảo mặt máy in cũ máy in canon3300 máy in canon6300 máy in hp401d Hải Dươnghp2055d máy inhp2055d máy in hải dương bán máy in hộp mực 2055d đổ mực 2055d đổ mực in hải dươngmáy in canon canon 6300dn máy in 6300dn máy in cũ hải dương máy in canon hộp mực 6300dnmáy in cũ canon canon3018 máy in hải dương máy in cũ máy in canon3108trục từ trục từ canon trục từ hp trục từ máy inbochiamayinbộ chia 4 cổng bộ chia máy in 4 cổng bộ chia máy inmáy in hpm135w hpm135w Hải Dương máy in đa năng sửa chữaneverstop hp mucinhp1000w mucdoneverstopđiều khển máy chiếu điều khiển đa năng máy chiếu khien da nang dieu khien may chieu hai duongmực đổ hp1000w mực đổ hp neverstop mực đổ hải dương đổ mực hpcanon6670 mayincanon máy in canon hải dương đổ mực canonreset samsung reset máy in reset máy in samsung. samsungcanon đa năng canon D520 Hp1212nfxerox p225 máy in cũ p225 xerox p225Canon 6200d máy in canon máy in cũ canon 6200d tại Hải Dươngmực đổ hp107 mực hp hải dươngmáy in hp403dw máy in hải dương hp403dw hp m403dwHộp mực máy 3300 hộp mực hải dương canon 3300 hải dươngHộp mực canon 6200 canon 6200 hộp mực incanon 6200máy in canon máy in canon 3310chíp mực hpm348 chíp mực hpm436 chip hpm436 hpm438chip drum hp436 chíp trống hp436 chip drum hp438máy in cũ hải dương máy a3 hải dương hp706kitreset kithafrimwa ha version hpmáy in mayin in bill máy in wificanon 2900sửa máy inmáy in tại Hải Dươngsửa máy in 2900đổ mực in 2900Hải Dươngđổ mực in Hải Dươnglỗi máy in hpm436hp m436error C3-14141máy in hphải dươnglỗi c3-14141 hp436

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN ĐC: Số 240 Nguyễn Văn Linh - Tp. Hải Dương. Mobile: 0983 593 218 (zalo/facebook)
1
Bạn cần hỗ trợ?